English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
KMP Kronika Miasta Poznania
Poprzednie tytuły: Kronika Stoł. M. Poznania: 1945-1946
Kronika Miasta Poznania: 1947-1991
Adres strony WWW: http://www.poznan.pl/mim/wm/kwartalnik,p,15816,15817.html
Drugi adres
strony WWW:
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=106644
ISSN: 0137-3552
Index Copernicus: 2014: 12,60 ; 2015: NI
Data początkowa: 1923
Data online: 1923
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wydawnictwo Miejskie Posnania
Symbol UKD: 94(438) ; 308(438)
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1923/1-
Pełne teksty: 1923/1-2010/2
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-12-09
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:BazHum
PBB - Polska Bibliografia Bibliologiczna
AGRO
Bibliografia Geografii Polskiej
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »