English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Hydroacoustics
Adres strony WWW: http://pta.eti.pg.gda.pl/journal/start.py
Drugi adres
strony WWW:
http://pta.eti.pg.gda.pl/pta/hydroacoustics.html
ISSN: [e]2450-128X ; [p]1642-1817
Index Copernicus: 2014: 58,63 ; 2015: 77,4
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 7
Data początkowa: 1997
Data online: 1997
Wydawca/Instytucja sprawcza: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte (Gdynia) ; Komitet Akustyki. Sekcja Hydroakustyki
Symbol UKD: 681.88
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1997/1-2017/20
Abstrakty: 1997/1-2017/20
Pełne teksty: 1997/1-2017/20
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-06-01
Dziedzina:hydrobiologia
fizyka
Indeksowane w:BazTech
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »