English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Schedae Informaticae
Poprzednie tytuły: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Informatyczne: 1985-2000
Adres strony WWW: http://www.wuj.pl/page,art,artid,137.html
Drugi adres
strony WWW:
http://www.ejournals.eu/Schedae-Informaticae/
DOI: 10.4467/20838476SI
ISSN: [e]2083-8476 ; [p]1732-3916
Index Copernicus: 2012: 6,43 ; 2013: 6,92 ; 2014: 88,10 ; 2015: 93,89
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 6 ; 2012a: 6 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 11 ; 2016: 11 ; 2017s: 11
Data początkowa: 1985
Data online: 2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Jagielloński. Instytut Informatyki ; Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Symbol UKD: 004
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2010/19-2016/25
Abstrakty: 2010/19-2016/25
Pełne teksty: 2010/19-2016/25
Wskazówki dla autorów: http://www.wuj.pl/page,art,artid,140.html
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-10-09
Dziedzina:informatyka
Indeksowane w:BazTech
BazTech2
IC Journals Master List
Scopus
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
DBLP Computer Science Bibliography
« Powrót do wyszukiwania »