English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Fenomenologia
Adres strony WWW: http://fenomenologia.org.pl/index.php/czasopismo/
Drugi adres
strony WWW:
https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/1594
ISSN: 1731-7541
Index Copernicus: 2012: 3,88 ; 2013: NI ; 2014: NI ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 6 ; 2012a: 6 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 2003
Data online: 2006
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne ; Uniwersytet Śląski (Katowice). Instytut Filozofii ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Filozofii
Symbol UKD: 165 ; 316.27
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2006/4-2015/13
Abstrakty: 2006/4-2015/13
Pełne teksty: 2006/4-2015/13
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-12-08
Dziedzina:filozofia
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »