English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Rocznik Archiwalno-Historyczny Centralnego Archiwum Wojskowego
Poprzednie tytuły: Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej: 1969-2007
Adres strony WWW: http://www.caw.wp.mil.pl/pl/47.html
Drugi adres
strony WWW:
https://wbh.wp.mil.pl/pl/pages/przeglad-historyczno-wojskowy-2018-08-10-u/
ISSN: 1899-7937
Data początkowa: 1969
Data online: 1969
Wydawca/Instytucja sprawcza: Centralne Archiwum Wojskowe
Symbol UKD: 930.25:355
Częstotliwość: nieregularne
Spisy treści: 1969/1-2013/6
Pełne teksty: 2016/2-3-
Wskazówki dla autorów: http://archiwumcaw.wp.mil.pl/biuletyn/wskazowki.htm
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-12-08
Dziedzina:wojskowość i policja
historia i archiwistyka
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »