English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Bibliotekarz Podlaski. Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze i Bibliologiczne
Adres strony WWW: https://bibliotekarzpodlaski.pl
Drugi adres
strony WWW:
http://bibliotekarzpodlaski.ksiaznicapodlaska.pl
Trzeci adres
strony WWW:
http://pbc.biaman.pl/publication/12519
DOI: 10.36770/bp
ISSN: [e]2544-8900 ; [p]1640-7806
Index Copernicus: 2015: 53,02
Punktacja MNiSZW: 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7 ; 2019: 20
Data początkowa: 2000
Data online: 2000
Wydawca/Instytucja sprawcza: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego (Białystok)
Symbol UKD: 02 ; 008
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2000/1-
Pełne teksty: 2000/1-
Wskazówki dla autorów: https://bibliotekarzpodlaski.pl/index.php/bp/wytyczneautorzy
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-12-08
Dziedzina:bibliotekoznawstwo i inf. naukowa
kulturoznawstwo
literaturoznawstwo
Indeksowane w:BazHum
PBB - Polska Bibliografia Bibliologiczna
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »