English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Białoruskie Zeszyty Historyczne
Adres strony WWW: http://kamunikat.org/bzh.html
ISSN: 1232-7468
Index Copernicus: 2013: 5,09 ; 2014: 32,57 ; 2015: 49,29
Punktacja MNiSZW: 2010c: 6 ; 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8
Data początkowa: 1994
Data online: 1995
Wydawca/Instytucja sprawcza: Białoruskie Towarzystwo Historyczne (Białystok)
Symbol UKD: 94(476)::008(476) ; 316.7(476)
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 1994/1-
Pełne teksty: 1994/1-
Wskazówki dla autorów: http://kamunikat.org/bzh/informacje_dla_autorow.docx
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-12-08
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:Katalog Czasopism Kulturalnych
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »