English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Teologia i Moralność
Adres strony WWW: http://www.teologiaimoralnosc.amu.edu.pl/
Drugi adres
strony WWW:
https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/1698
Trzeci adres
strony WWW:
http://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim
DOI: 10.14746/tim
ISSN: [e]2450-4602 ; [p]1898-2964
Index Copernicus: 2012: 4,52 ; 2013: 5,11 ; 2014: 49,41 ; 2015: 66,99
Punktacja MNiSZW: 2007: 2 ; 2009a: 2 ; 2010a: 2 ; 2012: 3 ; 2012a: 3 ; 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7 ; 2019: 20
Data początkowa: 2006
Data online: 2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Wydział Teologiczny ; Stowarzyszenie Teologów Moralistów
Symbol UKD: 27-42
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2010/7-
Abstrakty: 2010/7-
Pełne teksty: 2010/7-
Wskazówki dla autorów: http://www.teologiaimoralnosc.amu.edu.pl/strona-uwagi-dla-autorow,804060
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-12-07
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities2
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »