English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Teka Komisji Historycznej
Adres strony WWW: http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/Teka-Hist.html
Drugi adres
strony WWW:
http://journals.pan.pl/dlibra/journal/104392
Trzeci adres
strony WWW:
https://www.ojs.tnkul.pl/index.php/tkh
ISSN: 1733-5388
Index Copernicus: 2013: 4,98 ; 2014: 38,07 ; 2015: 53,99
Punktacja MNiSZW: 2007: 2 ; 2009a: 2 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 2004
Data online: 2004
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polska Akademia Nauk. Oddział (Lublin). Komisja Historyczna
Symbol UKD: 93/94
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2004/1-
Abstrakty: 2004/1-
Pełne teksty: 2004/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-12-07
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »