English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych
Adres strony WWW: http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/Teka-Arch.html
Drugi adres
strony WWW:
http://journals.pan.pl/dlibra/journal/104391
Trzeci adres
strony WWW:
http://bc.pollub.pl/publication/13071
Czwarty adres
strony WWW:
https://ph.pollub.pl/index.php/teka
ISSN: 1895-3980
Index Copernicus: 2012: 5,00 ; 2013: 5,05 ; 2014: 53,71 ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2007: 2 ; 2009a: 2 ; 2010a: 2 ; 2010c: 6 ; 2012: 2 ; 2012a: 2 ; 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9 ; 2019: 20
Data początkowa: 2005
Data online: 2005
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polska Akademia Nauk. Oddział (Lublin)
Symbol UKD: 72 ; 711.4/.8
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2005/1-2018/2
Abstrakty: 2005/1-2018/2
Pełne teksty: 2005/1-2018/2
Wskazówki dla autorów: http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TArch1/Instrukcja.pdf
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-12-07
Dziedzina:architektura
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »