English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Teka Historyka
Adres strony WWW: http://www.tekahistoryka.ihuw.pl/tekahistoryka/
ISSN: 1429-5288
Data początkowa: 1985
Data online: 1985
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Warszawski. Studenckie Koło Naukowe Historyków
Symbol UKD: 93
Częstotliwość: nieregularne
Spisy treści: 1985/1-2011/43
Wskazówki dla autorów: http://www.tekahistoryka.ihuw.pl/tekahistoryka/index.php?id=31
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-12-07
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »