English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Światowit
Adres strony WWW: http://www.swiatowitwuw.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://www.archeologia.uw.edu.pl/swiatowit/
Trzeci adres
strony WWW:
http://www.archeologia.uw.edu.pl/dotychczas-opublikowane-tomy/
Czwarty adres
strony WWW:
http://www.sbc.org.pl/publication/24699
ISSN: 0082-044X
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2010a: 10 ; 2012: 10 ; 2012a: 10 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10 ; 2019: 40
Kategoria ERIH: 2007: NAT
Data początkowa: 1899
Data online: 1899
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Warszawski. Instytut Archeologii
Symbol UKD: 904
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1899/1-2017/56/1
Abstrakty: 2004-2005/47 ; 2009-2015-2016/AiB
Pełne teksty: 1899/1-2015-2016/AiB
Uwagi: http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication?id=157590 | http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/185/
Wskazówki dla autorów: http://www.archeo.uw.edu.pl/zalaczniki/upload1710.pdf
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-12-06
Dziedzina:archeologia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
Anthropological Index Online
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »