English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Źródłoznawcze
Adres strony WWW: http://www.studia-zrodloznawcze.pl
Drugi adres
strony WWW:
http://rcin.org.pl/publication/4040
Trzeci adres
strony WWW:
http://www.dig.com.pl/index.php?s=wyniki&rodz=9&id=19&pren=1
Czwarty adres
strony WWW:
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/SZC/index
DOI: 10.12775/SZ
ISSN: [e]2451-1331 ; [p]0081-7147
Index Copernicus: 2012: 4,38 ; 2013: 4,37 ; 2014: 36,54 ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2007: 6 ; 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2010a: 10 ; 2012: 10 ; 2012a: 10 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10 ; 2019: 70
Kategoria ERIH: 2007: NAT ; 2011: NAT
Data początkowa: 1957
Data online: 1957
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Historii PAN
Symbol UKD: 93/99
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1957/1-
Pełne teksty: 1993/34-2006/44 ; 2015/53-
Uwagi: http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/52/
Wskazówki dla autorów: http://www.studia-zrodloznawcze.pl/index.php/pl/dla-autorow/wymogi-redakcyjne
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-12-06
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:BazHum
PBB - Polska Bibliografia Bibliologiczna
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »