English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia z Prawa Wyznaniowego
Adres strony WWW: http://www.kul.pl/spw
Drugi adres
strony WWW:
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.09e7cf67-25e3-3786-b83c-4e2d34afeb60
Trzeci adres
strony WWW:
http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16779039/list
ISSN: [e]2544-3003 ; [p]2081-8882
Index Copernicus: 2011: 3,85 ; 2012: 4,31 ; 2013: 4,47 ; 2014: 44,18 ; 2015: 64,72
Punktacja MNiSZW: 2007: 2 ; 2009a: 2 ; 2009b: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 6 ; 2012a: 6 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 2000
Data online: 2000
Wydawca/Instytucja sprawcza: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Symbol UKD: 34
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2000/1-
Abstrakty: 2000/1-
Pełne teksty: 2000/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.kul.pl/wskazowki-dla-autorow,art_31368.html
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-07-15
Dziedzina:prawo
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
POL-index
Polska Bibliografia Prawnicza
HeinOnline
« Powrót do wyszukiwania »