English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej
Poprzednie tytuły: Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej: 1965-1991
Adres strony WWW: http://www.sdr-ihpan.edu.pl/
Drugi adres
strony WWW:
https://ihpan.edu.pl/dzialalnosc-wydawnicza/czasopisma/studia-z-dziejow-rosji-i-europy-srodkowo-wschodniej/
Trzeci adres
strony WWW:
http://rcin.org.pl/publication/4076
Czwarty adres
strony WWW:
http://www.apcz.pl/czasopisma/index.php/SDR
ISSN: [e]2353-6403 ; [p]1230-5057
Index Copernicus: 2012: 3,99 ; 2013: 5,85 ; 2014: 63,98 ; 2015: 76,22
Punktacja MNiSZW: 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2010a: 10 ; 2012: 10 ; 2012a: 10 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10
Kategoria ERIH: 2007: NAT ; 2011: NAT
Data początkowa: 1965
Data online: 1994
Wydawca/Instytucja sprawcza: Zakład Dziejów Europy XIX i XX wieku PAN
Symbol UKD: 940 ; 947
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 1994/29-2017/52/3
Abstrakty: 2006/41-2017/52/3
Pełne teksty: 1992/27-2017/52/3
Wskazówki dla autorów: http://www.sdr-ihpan.edu.pl/index.php/pl/o-nas/komitet-naukowy.html
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2018-07-15
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:BazHum
BazHum2
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »