English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia z Automatyki i Informatyki
Poprzednie tytuły: Prace Komisji Automatyki - Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk: 1969-1989
Prace Komisji Automatyki i Informatyki. Studia z Automatyki: 1990-1993
Adres strony WWW: http://sait.cie.put.poznan.pl/
ISSN: 0867-3977
Index Copernicus: 2014: 61,09 ; 2015: 67,05
Punktacja MNiSZW: 2007: 2 ; 2009a: 2 ; 2010a: 2 ; 2015: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 5
Data początkowa: 1990
Data online: 2004
Wydawca/Instytucja sprawcza: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk Technicznych. Komisja Automatyki i Informatyki
Symbol UKD: 681.5
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2004/28-29-
Abstrakty: 2004/28-29-
Pełne teksty: 2013/38-
Wskazówki dla autorów: http://sait.cie.put.poznan.pl/instrukcje_dla_autorow.pdf
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-11-27
Dziedzina:informatyka
automatyka
Indeksowane w:BazTech
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »