English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Prawnicze KUL
Poprzednie tytuły: Prawo, Administracja, Kościół: 2000-2006
Adres strony WWW: http://kul.pl/studiaprawniczekul
Drugi adres
strony WWW:
http://czytelniaonline.pl/magazine/16778577/list
Trzeci adres
strony WWW:
http://czasopisma.kul.pl/sp
ISSN: 1897-7146
Index Copernicus: 2012: 1,96 ; 2013: 4,41 ; 2014: 47,16 ; 2015: 50,07
Punktacja MNiSZW: 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8
Data początkowa: 2000
Data online: 2000
Wydawca/Instytucja sprawcza: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Symbol UKD: 34
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2000/1-2017/4
Abstrakty: 2000/1-2001/4 ; 2007/1-2017/4
Pełne teksty: 2010/1-2016/4
Wskazówki dla autorów: http://www.kul.pl/wskazowki-dla-autorow,art_34752.html
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2018-11-27
Dziedzina:prawo
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »