English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Paradyskie
Adres strony WWW: http://zbc.uz.zgora.pl/publication/27383
Drugi adres
strony WWW:
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-a0107818-93fa-48c7-a212-f5db2e6d1918
ISSN: 0860-8539
Index Copernicus: 2012: 4,74 ; 2013: 5,55 ; 2014: 58,34 ; 2015: 57,58
Punktacja MNiSZW: 2007: 2 ; 2009a: 2 ; 2010a: 2 ; 2012: 3 ; 2012a: 3 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 1985
Data online: 2007
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Szczeciński. Wydział Teologiczny. Sekcja (Paradyż)
Symbol UKD: 282 ; 14.1 ; 159.9
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2007/17-18-
Abstrakty: 2007/17-18-
Pełne teksty: 2007/17-18-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-12-06
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »