English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego
Poprzednie tytuły: Rocznik Teologiczny Śląska Opolskiego: 1968-1970
Adres strony WWW: https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/sth
Drugi adres
strony WWW:
http://www.rtso.uni.opole.pl
DOI: 10.25167/sth
ISSN: [e]2391-937X ; [p]0137-3420
Index Copernicus: 2013: 4,45 ; 2014: 44,66 ; 2015: 49,88
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7 ; 2019: 20
Data początkowa: 1968
Data online: 1995
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny
Symbol UKD: 282 (438)
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2009/29-
Abstrakty: 2010/30-
Pełne teksty: 2010/30-
Wskazówki dla autorów: http://www.rtso.uni.opole.pl/index.php/dla-autorow/dla-autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-12-06
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
historia i archiwistyka
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »