English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Obszarów Wiejskich
Adres strony WWW: http://www.igipz.pan.pl/studia-obszarow-wiejskich-spis.html
Drugi adres
strony WWW:
http://rcin.org.pl/igipz/publication/208
ISSN: 1642-4689
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 6 ; 2012a: 6 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 12 ; 2016: 12 ; 2017s: 12
Data początkowa: 2001
Data online: 2001
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego. Zespół Badań Obszarów Wiejskich PAN
Symbol UKD: 711.1
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2001/1-2017/4(48)
Pełne teksty: 2001/1-2017/4(48)
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-07-14
Dziedzina:rolnictwo
geografia
Indeksowane w:BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »