English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management
Poprzednie tytuły: Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą: 2004-2010 (ISSN: 1732-324X)
Adres strony WWW: http://www.pszw.edu.pl/pl/publikacje
ISSN: 2451-4543
Index Copernicus: 2011: 4,18 ; 2012: 5,61 ; 2013: 5,95 ; 2014: 57,58 ; 2015: 59,30
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 7 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8
Data początkowa: 2004
Data online: 2004
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą
Symbol UKD: 001
Częstotliwość: 5x/rok
Spisy treści: 2004/1-2017/4(86)
Abstrakty: 2004/1-2017/4(86)
Pełne teksty: 2004/1-2017/4(86)
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-11-26
Dziedzina:organizacja i zarządzanie
Indeksowane w:PBB - Polska Bibliografia Bibliologiczna
EBSCO Academic Search Complete
IC Journals Master List
IC Journals Master List2
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »