English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Geotechnica et Mechanica
Adres strony WWW: http://sgem.pwr.wroc.pl/
Drugi adres
strony WWW:
https://content.sciendo.com/view/journals/sgem/sgem-overview.xml
DOI: 10.2478/sgem
ISSN: [e]2083-831X ; [p]0137-6365
Index Copernicus: 2012: 4,99 ; 2013: 5,81 ; 2014: 85,02 ; 2015: 98,3
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 12 ; 2016: 12 ; 2017s: 12
Data początkowa: 1979
Data online: 2004
Wydawca/Instytucja sprawcza: Politechnika Wrocławska
Symbol UKD: 624.13 ; 621.01
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2004/26/1-2-2017/39/4
Abstrakty: 2004/26/1-2-2017/39/4
Pełne teksty: 2004/26/1-2-2017/39/4
Wskazówki dla autorów: http://www.sgem.pwr.edu.pl/index.php?id=4
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-07-14
Dziedzina:inżynieria
mechanika
Indeksowane w:BazTech
Scopus
EBSCO Academic Search Complete
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)
« Powrót do wyszukiwania »