English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Słupskie Prace Biologiczne
Poprzednie tytuły: Słupskie Prace Przyrodnicze. Seria Biologia Eksperymentalna i Ochrona Środowiska: 2001-2003
Słupskie Prace Przyrodnicze. Seria Botanika: 2001
Słupskie Prace Przyrodnicze. Seria Limnologia: 2002
Adres strony WWW: http://arch.apsl.edu.pl/spb/
ISSN: 1734-0926
Index Copernicus: 2014: 44,52 ; 2015: 55,90
Punktacja MNiSZW: 2007: 2 ; 2009a: 2 ; 2010a: 2 ; 2012: 1 ; 2012a: 1 ; 2013: 1 ; 2014: 1 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 2005
Data online: 2005
Wydawca/Instytucja sprawcza: Pomorska Akademia Pedagogiczna (Słupsk)
Symbol UKD: 57
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2005/1-2016/13
Abstrakty: 2005/1-2016/13
Pełne teksty: 2005/1-2016/13
Wskazówki dla autorów: http://arch.apsl.edu.pl/spb/dlaautorow.php
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-11-26
Dziedzina:biologia
Indeksowane w:AGRO
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »