English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Roczniki Inżynierii Budowlanej
Adres strony WWW: http://www.kfm.po.opole.pl/komisja_inzynierii.html
Drugi adres
strony WWW:
http://www.kib-pan.katowice.po.opole.pl/
ISSN: 1505-8425
Index Copernicus: 2013: 4,57 ; 2014: 39,32 ; 2015: 51,99
Punktacja MNiSZW: 2007: 2 ; 2009a: 2 ; 2010a: 2 ; 2012: 3 ; 2012a: 3 ; 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 5
Data początkowa: 2000
Data online: 2000
Wydawca/Instytucja sprawcza: Politechnika Opolska. Wydział Budownictwa ; Komisja Inżynierii Budowlanej. Oddział PAN (Katowice)
Symbol UKD: 691 ; 69.057
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2000/1-
Abstrakty: 2007/7-
Pełne teksty: 2007/7-
Wskazówki dla autorów: http://www.kib-pan.katowice.po.opole.pl/kib/procedury_obowiazujace_w_cyklu_wydawniczym.pdf
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-05-28
Dziedzina:budownictwo
Indeksowane w:BazTech
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »