English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Roczniki Geomatyki
Adres strony WWW: http://rg.ptip.org.pl
ISSN: [e]2449-8963 ; [p]1731-5522
Index Copernicus: 2012: 5,74 ; 2013: 5,73 ; 2014: 47,46 ; 2015: 56,00
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10
Data początkowa: 2003
Data online: 2003
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Symbol UKD: 528
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2003/1-
Abstrakty: 2003/1-
Pełne teksty: 2003/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.ptip.org.pl/download/files/Instrukcja_dla_autorow.doc
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-05-28
Dziedzina:geodezja
Indeksowane w:BazTech
PBB - Polska Bibliografia Bibliologiczna
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »