English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
Poprzednie tytuły: Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie: 1908-1925
Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie: 1926-1929
Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego: 1930-1932
Adres strony WWW: http://pther.dig.pl/home/
Drugi adres
strony WWW:
http://www.dig.com.pl/index.php?s=wyniki&rodz=9&id=18
Trzeci adres
strony WWW:
http://www.wbc.poznan.pl/publication/55938
Czwarty adres
strony WWW:
http://rpth.wuwr.pl/
ISSN: 1230-803X
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 5 ; 2019: 20
Data początkowa: 1908-1932 ; 1993
Data online: 1995
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wydaw. DiG ; Polskie Towarzystwo Heraldyczne
Symbol UKD: 929.5/.7
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1910/2-1931/1932/11 ; 1995/2-2016/14
Pełne teksty: 1910/2-1931/1932/11
Uwagi: http://www.wbc.poznan.pl/publication/55950 | http://pther.info/biblioteka/biblioteka.html
Wskazówki dla autorów: http://pther.dig.pl/wymogi-redakcyjne-instrukcja-dla-autorow-rocznika-polskiego-towarzystwa-heraldycznego/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-12-05
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »