English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Rocznik Muzeum w Gliwicach
Adres strony WWW: http://www.muzeum.gliwice.pl/3publikacje/rocznik-3publikacje/
ISSN: 0860-0937
Data początkowa: 1988
Data online: 2006
Wydawca/Instytucja sprawcza: Muzeum (Gliwice)
Symbol UKD: 943.8 ; 008(438)
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2003/18-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-12-05
Dziedzina:historia i archiwistyka
kulturoznawstwo
sztuka
muzealnictwo
Indeksowane w:Bibliografia Geografii Polskiej
« Powrót do wyszukiwania »