English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Psychoonkologia
Adres strony WWW: http://www.termedia.pl/Czasopismo/-63
DOI: 10.5114/pson
ISSN: [e]1644-4116 ; [p]1429-8538
Index Copernicus: 2001: 1,97 ; 2002: 2,60 ; 2003: 2,89 ; 2004: 3,03 ; 2005: 3,09 ; 2006: 4,15 ; 2007: 4,15 ; 2008: 4,00 ; 2010: 4,92 ; 2011: 4,57 ; 2012: 3,24 ; 2013: 4,13 ; 2014: 57,71 ; 2015: 71,91
Punktacja MNiSZW: 2007: 2 ; 2009a: 2 ; 2010a: 2 ; 2012: 2 ; 2012a: 2 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6
Data początkowa: 1997
Data online: 1997
Wydawca/Instytucja sprawcza: Via Medica ; Blackhorse Scientific Publishers
Symbol UKD: 616:159.9 ; 616-006
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1997/1/1-2018/22/3
Abstrakty: 1997/1/1-2018/22/3
Pełne teksty: 1997/1/1-2018/22/3
Wskazówki dla autorów: http://www.termedia.pl/Czasopismo/Psychoonkologia-63/Dla_autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-10-17
Dziedzina:medycyna
psychologia
onkologia
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »