English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Rocznik Mazurski
Adres strony WWW: http://powiatszczycienski.pl/326,Rocznik-Mazurski.html
ISSN: 1426-5273
Index Copernicus: 2015: 10,52
Data początkowa: 1996
Data online: 1997
Wydawca/Instytucja sprawcza: Powiat Szczycieński (Polska). Starostwo Powiatowe
Symbol UKD: 94(438)::008
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1997/2-2014/18
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-05-28
Dziedzina:historia i archiwistyka
kulturoznawstwo
Indeksowane w:BazHum
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »