English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Radzyński Rocznik Humanistyczny
Adres strony WWW: http://radzynskirocznik.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/599/
ISSN: 1643-4374
Index Copernicus: 2012: 5,02 ; 2013: 3,98 ; 2014: 38,69 ; 2015: 44,98
Punktacja MNiSZW: 2012: 2 ; 2012a: 2 ; 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 2001
Data online: 2001
Wydawca/Instytucja sprawcza: Radzyńskie Towarzystwo Naukowe "Libra"
Symbol UKD: 94(438) ; 009
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2001/1-
Abstrakty: 2001/1-
Pełne teksty: 2001/1-
Wskazówki dla autorów: http://radzynskirocznik.pl/?page_id=10
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-05-28
Dziedzina:nauki humanistyczne
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »