English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Rocznik Ochrona Środowiska
Poprzednie tytuły: Annual Set The Environment Protection
Adres strony WWW: http://ros.edu.pl/
ISSN: 1506-218X
Impact Factor: 2010: 0,231 ; 2011: 0,162 ; 2012: 0,068 ; 2013: 0,806 ; 2014: 0,442 ; 2015: 0,808 ; 2016: 0,705 ; 2017: 0,899
Index Copernicus: 2014: 119,53 ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2008: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 15 ; 2012a: 15 ; 2013: 15 ; 2014: 15 ; 2015: 15 ; 2016: 15 ; 2017s: 15 ; 2019: 40
Data początkowa: 1999
Data online: 1999
Wydawca/Instytucja sprawcza: Środkowopomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska
Symbol UKD: 504.03
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1999/1-
Abstrakty: 1999/1-
Pełne teksty: 1999/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-05-28
Dziedzina:ochrona środowiska
Indeksowane w:BazTech
Science Citation Index Expanded (Web of Science Core Collection)
IC Journals Master List
Scopus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »