English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Quaestiones Medii Aevi Novae
Poprzednie tytuły: Quaestiones Medii Aevi: 1977-1991
Adres strony WWW: http://www.ihuw.pl/instytut/dzialalnosc/czasopisma/quaestiones
Drugi adres
strony WWW:
http://www.dig.pl/index.php?s=wyniki&rodz=9&id=16
Trzeci adres
strony WWW:
http://vistulana.pl/katalog/180/Quaestiones-Medii-Aevi-Novae-17.html
Czwarty adres
strony WWW:
http://qman.com.pl/o-czasopismie/
ISSN: 1427-4418
Index Copernicus: 2012: 5,16 ; 2013: NI ; 2014: NI ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2007: 6 ; 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2010a: 15 ; 2012: 10 ; 2012a: 10 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10
Kategoria ERIH: 2007: INT2 ; 2011: NAT
Data początkowa: 1977
Data online: 1996
Wydawca/Instytucja sprawcza: Fundacja "Centrum Badań Historycznych" ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Historyczny
Symbol UKD: 940.1 ; 943.8
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1996/1-
Abstrakty: 2014/19-
Pełne teksty: 2014/19-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-12-04
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:BazHum
BazHum2
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »