English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Quaestiones Geographicae
Poprzednie tytuły: Quaestiones Geographicae: 1974-2005
Quaestiones Geographicae. Series A, Physical Geography: 2006-2009
Quaestiones Geographicae. Series B, Human Geography and Spatial Management: 2006-2009
Adres strony WWW: http://geoinfo.amu.edu.pl/qg/
Drugi adres
strony WWW:
https://content.sciendo.com/view/journals/quageo/quageo-overview.xml
Trzeci adres
strony WWW:
https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/3529
Czwarty adres
strony WWW:
http://editorial-qg.xspan.pl/
DOI: 10.2478/quageo
ISSN: [e]2081-6383 ; [p]2082-2103
Index Copernicus: 2013: 6,50 ; 2014: 88,09 ; 2015: 91,85
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 7 ; 2012a: 7 ; 2013: 9 ; 2014: 9 ; 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9
Data początkowa: 1974
Data online: 1974
Wydawca/Instytucja sprawcza: De Gruyter ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań)
Symbol UKD: 91
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1974/1-
Abstrakty: 2006/25-
Pełne teksty: 2007/27B ; 2010/29/1-
Wskazówki dla autorów: http://geoinfo.amu.edu.pl/qg/Instruction_for_author-QG.pdf
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-11-25
Dziedzina:geografia
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
AGRO
Bibliografia Geografii Polskiej
IC Journals Master List
IC Journals Master List2
DOAJ - Directory of Open Access Journals
Scopus
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)
« Powrót do wyszukiwania »