English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Biblioteka Kaznodziejska
Poprzednie tytuły: Nowa Biblioteka Kaznodziejska: 1906/1907-1939
Adres strony WWW: http://www.bkaznodziejska.pl/
ISSN: 0208-7413
Data początkowa: 1906
Data online: 2004
Wydawca/Instytucja sprawcza: Księgarnia św. Wojciecha
Symbol UKD: 252
Częstotliwość: miesięcznik
Spisy treści: 2004/9-10-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-12-04
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »