English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Przegląd Archeologiczny
Adres strony WWW: http://arch.pan.wroc.pl/pl/teksty/przeglad_archeologiczny
Drugi adres
strony WWW:
http://iaepan.vot.pl/wydawnictwo/czasopisma/przeglad-archeologiczny/o-czasopismie
Trzeci adres
strony WWW:
http://rcin.org.pl/dlibra/publication?id=73301&tab=3
Czwarty adres
strony WWW:
http://iaepan.vot.pl/czasopisma/index.php/przegladarcheologiczny
DOI: 10.23858/PA
ISSN: [e]2657-4004 ; [p]0079-7138
Index Copernicus: 2012: 3,96 ; 2013: 4,36 ; 2014: 49,41 ; 2015: 52,07
Punktacja MNiSZW: 2007: 6 ; 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2010a: 15 ; 2012: 10 ; 2012a: 10 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 12 ; 2016: 12 ; 2017s: 12 ; 2019: 70
Kategoria ERIH: 2007: INT2
Data początkowa: 1919
Data online: 2005
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Archoelogii i Etnologii PAN
Symbol UKD: 902/904
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1919/1-
Pełne teksty: 1919/1- [wybrane artykuły]
Wskazówki dla autorów: http://arch.pan.wroc.pl/pl/teksty/informacje_dla_autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-12-04
Dziedzina:archeologia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »