English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Praca Socjalna
Adres strony WWW: https://e-pracasocjalna.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://www.aps.edu.pl/uczelnia/wydawnictwo/czasopisma/praca-socjalna/
DOI: 10.5604/01.3001
ISSN: 0860-3480
Index Copernicus: 2012: 4,38 ; 2013: 4,14 ; 2014: 29,86 ; 2015: 48,49
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8 ; 2019: 20
Data początkowa: 1986
Data online: 2017
Wydawca/Instytucja sprawcza: Akademia Pedagogiki Specjalnej
Symbol UKD: 361(438)
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Spisy treści: 2009/1-2014/6 ; 2017/1-
Abstrakty: 2017/1-
Wskazówki dla autorów: https://e-pracasocjalna.pl/resources/html/cms/DEPOSITSMANUSCRIPT
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-12-04
Dziedzina:psychologia
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »