English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
Poprzednie tytuły: Dom Dziecka: 1960
Adres strony WWW: http://www.aps.edu.pl/uczelnia/wydawnictwo/czasopisma/problemy-opieku%C5%84czo-wychowawcze/
Drugi adres
strony WWW:
https://problemyopiekunczo-wychowaw.pl
DOI: 10.5604/01.3001
ISSN: 0552-2188
Index Copernicus: 2013: 4,91 ; 2014: 37,85 ; 2015: 48,49
Punktacja MNiSZW: 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8 ; 2019: 20
Data początkowa: 1960
Data online: 2009
Wydawca/Instytucja sprawcza: Akademia Pedagogiki Specjalnej
Symbol UKD: 37
Częstotliwość: 10x/rok
Spisy treści: 2009/1-2014/10 ; 2017/1-
Abstrakty: 2017/1-
Wskazówki dla autorów: https://problemyopiekunczo-wychowaw.pl/resources/html/cms/DEPOSITSMANUSCRIPT
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-12-04
Dziedzina:pedagogika
nauki o rodzinie
Indeksowane w:Pedagog
PBB - Polska Bibliografia Bibliologiczna
IC Journals Master List
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »