English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Archiwista Polski
Poprzednie tytuły: Archiwista: 1965-1995
Adres strony WWW: http://sap.waw.pl/archiwa/archiwista
ISSN: 1425-9893
Index Copernicus: 2012: 4,42 ; 2013: 4,86 ; 2014: NI ; 2015: 21,33
Punktacja MNiSZW: 2010a: 6 ; 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 4 ; 2016: 4 ; 2017s: 5
Data początkowa: 1964
Data online: 1965
Wydawca/Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
Symbol UKD: 930.25(438)
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1965/1-2017/3
Pełne teksty: 1965/1-1995/89
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-12-04
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:PBB - Polska Bibliografia Bibliologiczna
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »