English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Kras i Speleologia
Poprzednie tytuły: Speleologia: 1976
Adres strony WWW: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/9109
ISSN: 0137-5482
Data początkowa: 1976-2008
Data online: 1977-2008
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Śląski (Katowice)
Symbol UKD: 551.44
Częstotliwość: nieregularne
Spisy treści: 1977/1-2008/12
Abstrakty: 1977/1-2008/12
Pełne teksty: 1977/1-2008/12
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-11-24
Dziedzina:geologia
Indeksowane w:Bibliografia Geografii Polskiej
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »