English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Przegląd Urologiczny
Adres strony WWW: http://www.przeglad-urologiczny.pl/
ISSN: 1640-5102
Index Copernicus: 2005: 1,93 ; 2006: 2,10 ; 2007: 2,47 ; 2008: 2,49 ; 2009: 2,69 ; 2010: 2,83 ; 2011: 3,51 ; 2012: 3,74 ; 2013: 3,27 ; 2014: 13,95 ; 2015: 33,93
Punktacja MNiSZW: 2012: 3 ; 2012a: 3
Data początkowa: 2000
Data online: 2001
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Urologiczne
Symbol UKD: 616.6
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Spisy treści: 2001/2/2-
Abstrakty: 2004/5/1-
Pełne teksty: 2004/5/1- [większość artykułów]
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-10-17
Dziedzina:medycyna
urologia
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »