English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Turyzm = Tourism
Poprzednie tytuły: Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm: 1985-1990
Tourism
Adres strony WWW: http://www.turyzm.pl/
Drugi adres
strony WWW:
https://content.sciendo.com/view/journals/tour/tour-overview.xml
Trzeci adres
strony WWW:
http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/1371
Czwarty adres
strony WWW:
https://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/issue/archive
DOI: 10.2478/tour ; 10.18778/0867-5856
ISSN: [e]2080-6922 ; [p]0867-5856
Index Copernicus: 2014: 71,10 ; 2015: 80,60
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 6 ; 2012a: 6 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8 ; 2019: 20
Data początkowa: 1985
Data online: 2008
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Łódzki. Katedra Geografii Miast i Turyzmu
Symbol UKD: 379.83/.85
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2008/18/1-
Abstrakty: 2009/19/1-2-
Pełne teksty: 2009/19/1-2-
Uwagi: https://czasopisma.uni.lodz.pl/turyzm/index
Wskazówki dla autorów: http://www.turyzm.pl/zasady.html
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-05-26
Dziedzina:turystyka
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities2
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
Bibliografia Geografii Polskiej
IC Journals Master List
SPORT
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »