English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Prymasowskie
Adres strony WWW: http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/501/
ISSN: 1899-2587
Data początkowa: 2007-2012
Data online: 2007-2012
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa). Ośrodek Studiów i Dokumentacji nad Osobą i Nauczaniem Kardynała Stafana Wyszyńskiego
Symbol UKD: 2
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2007/1-2012/6
Pełne teksty: 2007/1-2012/6
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-12-02
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
Indeksowane w:BazHum
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »