English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Demograficzne
Adres strony WWW: http://journals.pan.pl/dlibra/journal/110258
DOI: 10.2478/studdem
ISSN: [e]2300-2549 ; [p]0039-3134
Index Copernicus: 2015: 50,25
Punktacja MNiSZW: 2009b: 6 ; 2010a: 9 ; 2012: 7 ; 2012a: 7 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 13 ; 2016: 13 ; 2017s: 13 ; 2019: 20
Data początkowa: 1963
Data online: 2005
Wydawca/Instytucja sprawcza: Komitet Nauk Demograficznych PAN ; Szkoła Główna Handlowa
Symbol UKD: 312
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2005/1-
Abstrakty: 2005/1-
Pełne teksty: 2009/1-
Wskazówki dla autorów: http://knd.pan.pl/images/stories/pliki/pdf/informacje_dla%20_autorow.pdf
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-12-02
Dziedzina:socjologia
nauki o rodzinie
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
Bibliografia Geografii Polskiej
IC Journals Master List
BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »