English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Statystycznego
Adres strony WWW: http://dziennikigus.stat.gov.pl/dzienniki-urzedowe-gus/
ISSN: 0209-2409
Data początkowa: 1969
Data online: 2001
Wydawca/Instytucja sprawcza: Główny Urząd Statystyczny
Symbol UKD: 342.951:311.3 ; 311.3
Częstotliwość: miesięcznik
Spisy treści: 2001/1-
Pełne teksty: 2001/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-11-22
Dziedzina:statystyka
« Powrót do wyszukiwania »