English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej
Adres strony WWW: http://www.zer.waw.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://www.ierigz.waw.pl/publikacje/zagadnienia-ekonomiki-rolnej
DOI: 10.5604/00441600
ISSN: [e]2392-3458 ; [p]0044-1600
Index Copernicus: 2001: 1,24 ; 2002: 1,10 ; 2003: 1,09 ; 2004: 1,09 ; 2005:, 1,09 ; 2006: 2,85 ; 2007: 1,95 ; 2008: 2,39 ; 2009: 3,14 ; 2010: NI ; 2011: NI ; 2012: NI ; 2013: NI ; 2014: 64,13 ; 2015: 99,94
Punktacja MNiSZW: 2007: 6 ; 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2012: 9 ; 2012a: 9 ; 2013: 8 ; 2014: 8 ; 2015: 15 ; 2016: 15 ; 2017s: 15
Data początkowa: 1952
Data online: 1952
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ; Komitet Ekonomiki Rolnictwa PAN ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Sekcja Ekonomiki Rolnictwa
Symbol UKD: 338.43
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1952/1-1952/2 ; 2009/318/1-
Abstrakty: 2009/318/1-
Pełne teksty: 2009/318/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.ierigz.waw.pl/download/17750-zer_wskazowki.pdf
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-11-22
Dziedzina:rolnictwo
ekonomia
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
AGRO
Bibliografia Geografii Polskiej
IC Journals Master List
BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »