English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Biotechnology and Food Sciences
Poprzednie tytuły: Zeszyty Naukowe - Politechnika Łódzka. Chemia Spożywcza: 1955-1979
Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Technologia i Chemia Spożywcza: 1979-1997
Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Chemia Spożywcza i Biotechnologia: 1998-2010
Adres strony WWW: http://www.bfs.p.lodz.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://cybra.lodz.pl/publication/3925
ISSN: [e]2299-6818 ; [p]2084-0136
Index Copernicus: 2004: 0,00 ; 2005: 0,00 ; 2012: 3,98 ; 2013: 4,38 ; 2014: NI ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2008: 2 ; 2009a: 2 ; 2010a: 2 ; 2013: 2 ; 2014: 2 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8
Data początkowa: 1955
Data online: 2006
Wydawca/Instytucja sprawcza: Politechnika Łódzka
Symbol UKD: 663
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2006/70-
Pełne teksty: 2006/70-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-05-24
Dziedzina:technologia żywności i żywienia
biotechnologia
Indeksowane w:BazTech
BazTech2
AGRO
IC Journals Master List
IC Journals Master List2
BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »