English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Physical Culture and Sport. Studies and Research
Poprzednie tytuły: Roczniki Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego: 1962-1972
Roczniki Naukowe AWF / Akademia Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego: 1973-1989
Roczniki Naukowe AWF: 1990-2006
Adres strony WWW: https://content.sciendo.com/view/journals/pcssr/pcssr-overview.xml
DOI: 10.2478/pcssr
ISSN: [e]1899-4849 ; [p]2081-2221
Index Copernicus: 2001: 1,65 ; 2002: 1,61 ; 2003: 1,60 ; 2004: 1,60 ; 2005: 1,60 ; 2011: 5,23 ; 2012: 7,27 ; 2013:7,50 ; 2014: 89,43 ; 2015: 100,00
Punktacja MNiSZW: 2009b: 2 ; 2010a: 6 ; 2012: 8 ; 2012a: 8 ; 2013: 9 ; 2014: 9 ; 2015: 11 ; 2016: 11 ; 2017s: 11 ; 2019: 20
Data początkowa: 1962
Data online: 2009
Wydawca/Instytucja sprawcza: De Gruyter ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego (Warszawa)
Symbol UKD: 796
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2009/46-
Abstrakty: 2009/46-
Pełne teksty: 2009/46-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-05-24
Dziedzina:kultura fizyczna i sport
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
PSJD - Polish Scientific Journal Database
IC Journals Master List
IC Journals Master List2
DOAJ - Directory of Open Access Journals
Scopus
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)
« Powrót do wyszukiwania »