English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Poprzednie tytuły: Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomiki Rolniczej: 1957-1960
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomiki Rolnictwa: 1961-1968
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G: Ekonomika Rolnictwa: 1969-2012
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich: 2012 (ISSN: 2353-4362)
Adres strony WWW: https://rnseria.com/resources/html/cms/MAINPAGE
Drugi adres
strony WWW:
http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/roczniki-naukowe-ekonomii-rolnictwa-i-rozwoju-obszarow-wiejskich/
Trzeci adres
strony WWW:
http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/
Czwarty adres
strony WWW:
http://journals.pan.pl/dlibra/journal/106043
DOI: 10.22630/RNR
ISSN: [e]2450-7296 ;
Index Copernicus: 2001: 2,00 ; 2002: 1,90 ; 2003: 1,89 ; 2004: 1,89 ; 2005: 1,89 ; 2012: 5,32 ; 2013: 5,49 ; 2014: 62,20 ; 2015: 59,23
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 8 ; 2012a: 8 ; 2013: 8 ; 2014: 8 ; 2015: 14 ; 2016: 14 ; 2017s: 14
Data początkowa: 1957
Data online: 2009
Wydawca/Instytucja sprawcza: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ; Komitet Ekonomiki Rolnictwa PAN
Symbol UKD: 631
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2006/92/2-
Abstrakty: 2006/92/2-
Pełne teksty: 2006/92/2-
Uwagi: http://sj.wne.sggw.pl/rnr/
Wskazówki dla autorów: http://www.wne.sggw.pl/wp-content/uploads/rnr_zasady_przygotowania_art.doc
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-05-24
Dziedzina:rolnictwo
ekonomia
Indeksowane w:AGRO
Bibliografia Geografii Polskiej
IC Journals Master List
BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »