English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Małżeństwo i Rodzina
Poprzednie tytuły: Problemy Rodziny: 1961-2001
Adres strony WWW: http://katalog.czasopism.pl/index.php/Ma%C5%82%C5%BCe%C5%84stwo_i_Rodzina
ISSN: 1643-7489
Index Copernicus: 2001: 0,00 ; 2002: 0,10 ; 2003: 0,10 ; 2004: 0,10 ; 2005: 0,10
Data początkowa: 1961-2005
Data online: 2002-2005
Wydawca/Instytucja sprawcza: Towarzystwo Planowania Rodziny
Symbol UKD: 316.356.2 ; 314.5/.6
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2002/1-2005/4
Abstrakty: 2002/1-2005/4 [wybrane artykuły]
Pełne teksty: 2002/1-2005/4 [wybrane artykuły]
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-12-01
Dziedzina:psychologia
nauki o rodzinie
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »