English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Onkologia i Radioterapia
Adres strony WWW: http://onkologia.medicalproject.com.pl/
ISSN: [e]2449-9161 ; [p]1896-8961
Index Copernicus: 2007: 4,79 ; 2008: 4,77 ; 2009: 5,29 ; 2010: 5,11 ; 2011: 4,82 ; 2012: 4,07 ; 2013: 5,09 ; 2014: 93,81 ; 2015: 90,25
Punktacja MNiSZW: 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 6 ; 2015a: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8 ; 2019: 20
Data początkowa: 2007
Data online: 2007
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej ; Wydawnictwo SALVE
Symbol UKD: 616-006 ; 615.849
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2007/1-2018/12/1
Abstrakty: 2007/1-2018/12/1
Pełne teksty: 2007/1-2018/12/1
Wskazówki dla autorów: http://onkologia.medicalproject.com.pl/menu/35/instrukcje-dla-autorow-i-recenzentow3
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-05-24
Dziedzina:medycyna
onkologia
Indeksowane w:IC Journals Master List
Scopus
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »